ISTORIE ŞI TRADIŢII ÎN PRIMA CAPITALĂ A MOLDOVEI

Comuna Baia din judeţul Suceava implementeaza in perioada 23.12.2010 – 22 iunie 2012 proiectul “ISTORIE ŞI TRADIŢII ÎN PRIMA CAPITALĂ A MOLDOVEI”, COD SMIS 16858, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.
Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Obiectivul general al proiectului este “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea monumentelor istorice şi a elementelor de folclor din comuna Baia în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Obiectivele specifice constau în:
1. Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului istoric-cultural şi natural din comuna Baia, în scopul creării unei imagini pozitive a Romaniei ca destinaţie turistică.
2. Valorificarea resurselor turistice locale prin organizarea de evenimente cultural-artistice.
3. Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă.
4. Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

Activitatile principale ale proiectului sunt:
I. Managementul proiectului
II. Promovarea proiectului
III. Realizarea unui studiu de marketing
IV. Activităţi de promovare a monumentelor istorice şi a evenimentelor cu caracter istoric din zonă
IV.1. Promovarea monumentelor istorice: Biserica Albă, Biserica Adormirea Maicii Domnului,
IV.2. Muzeul de istorie si etnografie (prezentarea secţiunii istorice)
IV.3. Prezentarea vestigiilor istorice din neolitic, epoca bronzului şi din secolele XIV-XVII
IV.4. Festival “Baia-file de istorie”
IV.5. Legenda “Groapa lui Hârjap”
V. Activităţi de promovare a obiceiurilor, tradiţiilor, a ocupaţiilor tradiţionale şi a elementelor de artă populară din zonă
V.1. Muzeul de istorie si etnografie (prezentarea secţiunii etnografice)
V.2. Workshop-uri organizate pe diferite teme: ţesutul şi cusutul covoarelor şi a costumelor populare; lemnăritul cu aplicaţii în dogărie; oieritul, cu toate fazele intermediare ale muncii de la stână; încondeierea ouălor sau „închistrirea” (cum se spune în zonă); pictura icoanelor pe sticlă.
V.3. “Hora de la Baia” - serbare câmpenească
V.4 “Primiţi mascaţii?” - spectacol obiceiuri de iarnă
VI. Promovarea la nivel naţional a resurselor turistice din zonă
- Realizarea unui portal de informaţii (site) despre obiectivele şi atracţiile turistice din zonă (în cadrul acestui site se vor crea sectiuni pentru promovarea fiecarei resurse turistice);
- Realizarea unui ghid turistic cu obiectivele şi atracţiile turistice din zonă;
- Realizarea unui album cu obiectivele şi atracţiile turistice din zonă;
- Realizarea unui DVD (final) cu monumentele de artă, obiceiurile, tradiţiile şi elementele de artă populară din zonă;
- Participarea la târguri de turism cu materiale realizate în cadrul proiectului;
- Distribuirea la nivel naţional (birouri de informare turistică, agenţii de turism) a materialelor realizate în cadrul proiectului (ghiduri, albume, DVD-uri, pliante, broşuri).

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 848.923,56 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 683.877,07 lei, din care 581.295,51 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 88.904,02 finanţare nerambursabilă de la bugetul naţional. Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 13.677,54 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la reprezentantul legal al comunei Baia, primar Mihail Cîrlan, la sediul primăriei comunei Baia, Judeţul Suceava sau la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.