Festivalul “Baia – File de istorie”

Festivalul “Baia – File de istorie” este sărbătoarea de suflet a locuitorilor comunei Baia. Aacestă sărbătoare adună în fiecare an sute de localnici, din comună şi din satele învecinate, alături de fii satului, plecaţi departe, care se folosesc de acest prilej să-şi viziteze rudele şi prietenii. Prima ediţie a fost organizată în anul 1975 iar apoi, cu scurte întreruperi, timp de încă trei decenii.

Festivalul este o manifestare ştiinţifică şi cultural-artistică, ce reprezintă un omagiu adus trecutului de legendă al aşezării Baia, prima capitală a Moldovei, localitate atestată istoric încă din anii 1300.

“Biserica Albă”, ctitorie a marelui Ştefan cel Mare, „Adormirea Maicii Domnului”, biserică zidită prin grija lui Petru Rareş şi Ruinele Catedralei romano-catolice ”Fecioara Maria”, construită prin grija lui Alexandru cel Bun, sunt cele trei monumente importante ale comunei Baia, în jurul cărora se ţes zeci de legende despre faptele de arme ale marilor domnitori al Moldovei.

Fiecare palmă de pămînt este încărcată de istorie şi ascunde importante mărturii istorice şi arheologice ale genezei Statului Medieval Moldova, prima reşedinţă a Voievodatului Moldovei cu importante implicaţii în formarea celorlalte voievodate româneşti.

Acestea sunt şi motivele pentru care, la fiecare ediţie a festivalului este organizat şi un simpozion pe teme istorice, ce întruneşte profesori din învăţămîntul superior, liceal şi gimnazial, istorici, jurnalişti, scriitori şi alţi oameni de cultură, care de fiecare dată reuşesc să readucă în atenţie importanţa comunei Baia în istoria românilor.

Festival Baia File de Istorie from Comuna Baia on Vimeo.


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.